Projekty

ZAKLADATELKA Centra celostní péče ARCHA 

V roce 2007 jsem opustila státní zdravotnický sektor a rozhodla se postavit na vlastní nohy. Spolu s manželem Martinem jsme opravili starý dům a založili CENTRUM CELOSTNÍ PÉČE ARCHA. Na tomto místě je soustředěná péče o tělo i ducha pomocí různých terapií, je zde prostor vzdělávání, cvičení a domov pro stará a hendikepovaná zvířata. Věnujeme se masážím a terapiím pro lidi, ale zároveň jsem se vrátila ke svému původnímu vzdělání veterinární techničky a ošetřuju také zvířata.

AUTORKA TERAPEUTICKÝCH TECHNIK


Dornova metoda pro zvířata

Ve své terapeutické praxi se věnuji i zvířatům. Díky odbornému vzdělání a znalosti potřebných souvislostí ve zvířecím těle jsem sestavila terapeutickou metodiku pro ošetřování opěrného aparátu zvířat- Dornovou metodou pro zvířata.

Po letech praxe jsme začali tuto metodu vyučovat v ČESKÉ ŠKOLE DORNOVY METODY, kterou jsme spolu s manželem Martinem založili roku 2012. 

Jemnost a cit, které jsou při práci se zvířaty zapotřebí, jsem začala aplikovat i do mé lidské dornovské praxe, což naprosto změnilo dosavadní pohled na tuto poměrně razantní terapii.

Osteodynamika

Další vzdělávání mi umožnilo hlubší vnímání souvislostí v lidském i zvířecím těle. Opustila jsem zaběhané terapeutické stereotypy a právě díky otevřenosti a svobodě jsem vytvořila vlastní terapeutickou techniku Osteodynamiku. Jde o metodu, díky které dokážu komunikovat s tělem a celostně ošetřovat opěrný aparát, vnímat propojení těla a psychiky a uvádět do rovnováhy strukturální i funkční složky. Tato technika dokáže velmi úspěšně ošetřovat dospělé lidi, malé děti, novorozence i zvířata. Právě na ošetření miminek po těžkých porodech je tato technika velmi účinná.

Po mnoha letech vlastní praxe jsem se odhodlala tuto metodu předávat dál a učit ji ty, kteří mají zájem o proniknutí do hlubší podstaty pohybového aparátu i sociosenzuálního vědomí. Při výuce kladu důraz nejen na metodiku provedení, ale také na rozvoj terapeutických vlastností, které vedou k úspěšné praxi.

Je mnoho kvalitních metod, které pracují na podobném principu. Osteodynamika, jak jsem metodu nazvala, je jedinečná v účinném propojení hmatových technik a rozšířeného smyslového vnímání.  

ASOCIACE

Koncem roku 2016 jsem se podílela na založení ASOCIACE TERAPEUTŮ DORNOVY METODY PRO ZVÍŘATA a byla jsem zvolena za předsedkyni. Záměrem zakládajících členů je vytvořit spolupracující terapeutickou komunitu a najít v sobě odvahu opustit zaběhlé formy, konferenční sály a auly. Najít v sobě vzpomínky na zdravý selský rozum, který patří mezi dary obyčejného člověka. Najít v sobě odvahu se přestat brát smrtelně vážně a pracovat v radosti a lehkosti.

ZDRAVÍ PRO ZVÍŘATA

Protože zvířata vnímám jako rovnocenné bytosti se stejným právem na zdraví a život jako máme my lidé, založili jsme s mými blízkými spolek Zdraví pro zvířata a věnujeme se pomoci zvířatům v nouzi a šíření osvěty o problematice množíren.