Kdo jsem?

Matka, manželka, terapeutka, lektorka, spisovatelka, čarodějka... Mám mnoho podob a mnoho životních rolí. Kudy se ubírala moje životní cesta?

Kudy se ubírala moje životní cesta?

Po zakončení studia na Střední zemědělské škole veterinární v Kroměříži jsem se od roku 1993 věnovala vědě v Centru mikrobiologie na Zdravotním ústavu v Ostravě až do roku 2007, kde jsem také v roce 1998 atestovala z Lékařské bakteriologie, imunologie a parazitologie.

V laboratoři mi ale chyběl skutečný kontakt s lidmi a proto jsem v roce 1992 absolvovala Akreditovaný masérský kurz a následně mnoho dalších kurzů se zaměřením na lidské zdraví.

V roce 2007 jsem opustila roli zaměstnance a vydala se vlastní cestou. 

Co je v mém profesním životě důležité kromě oficiálního vzdělání a absolvování odborných kurzů?

Po 25 letech terapeutické praxe jsou to především zkušenosti a rozvíjení smyslových, emocionálních a intuitivních dovedností. Osobně získané prožitky, mnohdy neuchopitelné a nepřenosné, mi umožnily opustit informace, zprostředkované autoritami a vydat se vlastní cestou. Otevřít široké pole vnímání a nacházet nepopsané a neobjevené, vymanit se z tlaku oficiální medicíny, vědeckých výzkumů a studií a procházet spolu s lidmi i zvířaty jedinečnými, nezměřitelnými a občas nezopakovatelnými projevy života.

Mou cestou je a nadále bude celostní ošetření opěrného aparátu lidí i zvířat a lektorská činnost. Ráda se podělím o všechny své dovednosti a vědomosti, aby se díky nim mohli další lidé vydat na terapeutickou cestu. 

Dosažené vzdělání

Moje profesní orientační mapa a dosažené vzdělání

  • 1982 - 1986 studium na střední zemědělské škole, obor veterinární v Kroměříži

  • 1997 - 1998 studium na Institutu pro další vzdělání pracovníků ve zdravotnictví v Brně obor Lékařská mikrobiologie, parazitologie a virologie
  • 1998 Atestace z lékařské mikrobiologie, parazitologie a virologie
  • 1992 - 2017 akreditovaný kurz masáží a následné doplňování vzdělání na dalších kurzech a seminářích až do současnosti (Dornova metoda, Kraniosakrální osteopatie, reflexní terapie, lymfatické masáže, aromaterapie, baňkování, kinesiotaping a jiné)

  • 2006 kurz Dornovy metody MgA. Zuzany Prouzové a Jozefa Púryho

  • 2009 - 2010 Kraniosakrální osteopatie (pro lidi) - mezinárodně akreditovaný lektor Radek Neškrabal

  • 2014 - 2015 kurzy fasciálních technik (pro zvířata): The Equine Touch I+II level, The Canin Touch I+II level (lektorka MVDr.Ivana Ruddock)

  • 2015 - 2017 postgraduální semináře v oboru Kraniosakrální osteopatie (Radek Neškrabal, Petr Odstrčil, Mike Boxhall)

  • 2016 - do současnosti pravidelná účast na pracovních psychoterapeutických skupinách PESSO, individuální odborné konzultace v oboru psychoterapie a osobní koučing (Petr Odstrčil)