"Co je to štěstí?" ptá se klasik.
 
Moje odpověď je: "Když člověk pochopí svou roli v tomto životě..." 

Terapeutka lidí i zvířat

V roce 1992 jsem se vydala na cestu za poznáním. Hledala jsem informace a vzdělání na kurzech, zaměřených na lidské zdraví a problematiku pohybového aparátu. Ze všech možných masérských a terapeutických technik mě nejvíc oslovila možnost ovlivňovat pomocí doteků kvalitu pohybu, a proto jsem se zaměřila na ošetřování opěrného aparátu lidí i zvířat pomocí původní lidové techniky Dornovy metody. Práci s kostmi a klouby jsem rozšířila o práci s pojivovými tkáněmi a nervovou soustavou díky výcviku v oboru kraniosakrální osteopatie a vzdělávání v oboru psychoterapie.

Občas mě napadá, zda je moje terapeutická cesta darem nebo splácením karmického dluhu. Možná za všechno mohou hvězdy a předurčení, které jsem díky nim dostala do vínku. V mém horoskopu je planeta Chiron, zraněný léčitel Kentaur, který je kombinací zvířecí a lidské formy moudrosti. Představuje bod velkého zranění a zároveň dary, kterými jsou jednota těla i ducha, instinktu, intuice a rozumu, což spojuje fyzické, emocionální, mentální, duchovní a vztahové složky jedince. Lidé s Chironem v horoskopu usilují o zakotvení nových myšlenek do existujících forem a přináší strukturu do novátorských myšlenek.

Ve svém pokročilém mládí už dokážu otevřeně přiznat, že vlastní bolestné zkušenosti z dětství, dospívání i dospělosti mi umožňují pravdivě zůstat v kontaktu s vlastními traumaty, což mi dává základ pro porozumění bolesti lidí i zvířat a možnost jim pomáhat na jejich cestě k rovnováze a zdraví.

Lektorka

Když jsem začala praktikovat Dornovu metodu u lidí, hledala jsem způsob, jak stejnou technikou pomoci i zvířatům. A protože v roce 2006 jsem u nás ani v zahraničí nenašla nikoho, kdo by Dornovu metodu pro zvířata vyučoval, postupně jsem vytvořila metodiku pro ošetření zvířat. V roce 2012 jsem na žádost zájemců o Dornovu metodu pro zvířata začala tuto techniku vyučovat na vlastních autorizovaných kurzech.

Hledání nových cest ke zdraví a dlouholetá praxe mne vedly k vytvoření vlastní terapeutické metodiky zvané OSTEODYNAMIKA, určené k celostnímu ošetření opěrného aparátu lidí, včetně novorozenců a malých dětí. Sestavila jsem obsáhlá skripta a tuto metodu nyní úspěšně vyučuji na vlastních autorizovaných kurzech.

Do třetice jsem také jeden z lektorů v projektu, který se věnuje vzdělávání veřejnosti. Jeho název odpovídá široké nabídce témat - VĚJÍŘ ŽIVOTA.

Spisovatelka

Tématem dvou dosavadních knih je zdraví zvířat a také poznatky o tom, jak se zacházení člověka projevuje na zdraví zvířat. V knihách jsou zaznamenány jak moje znalosti a dovednosti, tak i skutečné zážitky.

První knihu jsem začala psát proto, abych spoutala své rychlé a divoké myšlenky. Kniha DORNOVA METODA PRO ZVÍŘATA - celostní pohled na biomechaniku opěrného aparátu zvířat vyšla v roce 2016 a je souhrnem mnoha informací o zdraví opěrného aparátu psů a koní.

Příběhy našich zachráněných čivavek mě přivedly k myšlence napsat knížku, aby se lidé seznámili s realitou krutého světa množíren. A tak vznikla knížka O ČEM SNÍ HOLČIČKY Z MNOŽÍREN, ve které naše čivavky, zachráněné z pekla množíren vypráví své příběhy. V druhé části knihy čtenář najde i základní informace o tom, jak a kde kupovat štěně a jak se projevují nevhodné podmínky na zdraví psů. Knížku jsme vydali vlastním nákladem v roce 2016.

Svět lidí a svět zvířat vnímám vzájemně propojený. Jsme bytosti se stejnými emocemi, vnímáním bolesti i radosti a se stejným právem na důstojný život. Na cestě jsou další dvě knihy. O čem budou? O lidech :-)

Vizionář i realizátor

K mému světu patří i obrazy v mé mysli. Vidím krásné a funkční stavby v rozvalinách. Vidím cestu v neprostupném křoví. Vidím možnosti realizace zdánlivě neproveditelných nápadů.

S lidmi kolem přeměňuji obrazy ve skutečný život. Z rozvalin jsme postavili dům, vrátili jsme zapomenutým léčitelským praktikám život, do školních osnov vkládám lásku a úctu ke zvířatům. Žiju své sny ve skutečném životě.

Čarodějka

"Kdysi dávno čarodějky pečlivě chránily a tajily své umění a dovednosti nejen ze strachu z obvinění, ale také z obavy z konkurence. Z těchto důvodů často umíraly se svým léčitelským tajemstvím na hranicích. Po staletích nepochopení nastal čas se otevřeně přiznat ke svým schopnostem a s čistým úmyslem předávat znalosti všem, kteří o to stojí..." (Komentář mého kamaráda kartáře Davida Starzycného)

Nehledám léčitelské umění v Asii. Moje pokrevní linie sahá na Ukrajinu a Valašsko a proto hledám v odkazech Slovanů, v dovednostech kovářů, bylinkářek, porodních dul a léčitelů. Umění, předávané rodově, iniciované hlubokým zraněním a tvrdě vykoupené nepochopením okolního světa mi dalo vnitřní sílu, kterou čerpám z vlastních pocitů a z moudrosti mých předků.

Moje prababička z matčiny strany žila na Podkarpatské Rusi, měla vzdělání zdravotní sestry v Užhorodu a zároveň znala lidové recepty a léčitelské techniky, byla vyhledávanou a uznávanou porodní bábou i léčitelkou. Babička, která se tam narodila a prožila dětství, tyto znalosti předala dál. Z otcovy strany byl babiččin bratr Josef oblíbený léčitel lidí i zvířat a pro tyto dovednosti byl umučený v koncentračním táboře. Zůstaly mi po něm vzácné knihy, vydané na počátku minulého století. Můj otec Jaroslav následoval jeho odkaz a dodnes léčí a masíruje. Oba moji osudoví muži, první i druhý manžel jsou maséři a terapeuti. Na terapeutickou cestu odvážně vykročila i dcera Magdaléna.

Nevím, jestli jsou mým stálým průvodcem geny, vzpomínky na dávné životy nebo hlas rodu. Když si nevím rady, jsem smutná a unavená ze světa kolem sebe, zavřu oči a nechám vše plynout. Někdy je to sen, někdy náhlá myšlenka, obraz, občas záblesk vědomí, ve kterém zachytím jasnou zprávu, že život nelze vymyslet rozumem, lze ho jen uchopit v okamžiku přítomnosti pomocí naladění, vnímání a intuice ...